Om hembygdsföreningen

Frostvikens Hembygdsförening bildades 1935 efter initiativ från provinsialläkare David Hummel som med förfäran såg hur utlänningar och däribland främst tyskar köpte upp gammeldags redskap och därmed höll på att tömma bygden på gamla föremål. Före andra världskriget fanns på muséer i Hamburg, Dresden och Basel minst 3000 föremål från Frostviken och därtill kommer alla föremål som hamnat hos privatpersoner.

Förste hedermedlem blev ingen mindre än upptäcktsresanden Sven Hedin som under vistelser hos nämnde Hummel skrev flera av sina böcker här uppe.

Hembygdsgården är vanligtvis öppen från midsommar och t o m första veckan i augusti. Här finns minst 3000 föremål som framförallt visar redskap som användes av fjällbönderna. Inom museieområdet finns även ett flertal mycket säregna byggnader, för att inte säga riktiga rariteter. Serveringen är alltid öppen då muséet är tillgängligt.